Proef echte Europese kwaliteit

Het project “A SLICE OF QUALITY – CHOOSE PDO AND PGI DELI MEATS FROM EUROPE” is ontstaan om de beschermde Italiaanse vleeswaren te valoriseren en promoten op de Belgische en Spaanse markten. De ambassadeurs zijn vier hoogwaardige producten: de Mortadella Bologna BGA, de Zampone en Cotechino Modena BGA, en de Salamini italiani alla Cacciatora BOB. Elk plakje van de vier producten draagt een unieke geschiedenis, smaak, traditie en herkomst met zich mee.
De campagne, die deels gefinancierd is door de Europese Unie (in het kader van maatregel 1144 ter promotie van landbouwproducten), is bedoeld om de concurrentiekracht en herkenbaarheid van deze producten te verhogen en om de consument de Europese landbouwproducten, gekenmerkt door de BOB en BGA merken, te leren herkennen en valoriseren.

Het project heeft de volgende specifieke doelen:

 

  • Het versterken van de kennis van Europese keurmerken, zowel in termen van het verhogen van het niveau van herkenning van de BOB en BGA logo’s, als het verhogen van de kennis van de betekenis van die logo’s en de verdiensten en waarden die ze belichamen.
  • Het verhogen van bewuste consumptie van Mortadella Bologna BGA, Zampone en Cotechino Modena BGA en de Salamini Italiani alla Cacciatora BOB en de export ervan in België en Spanje.

 

Naast consumenten, worden bij de activiteiten ook professionals uit de horeca en distributie betrokken, evenals de media.
Het programma eindigt in maart 2026.

BOB en BGA

BOB en BGA vertegenwoordigen kwaliteitssystemen op Europees niveau, voor het herkennen en beschermen van de waarden van bepaalde landbouwproducten. Op dit moment is de betreffende communautaire wetgeving vertegenwoordigt door het reglement EU nr. 1151/2012, met betrekking tot de kwaliteitsregelingen van landbouw- en voedselproducten.

 

De BOB en BGA logo’s zijn bedoeld voor het beschermen van de benaming van de producten en het karakter ervan, tegen imitatie en misbruik. Naast de waarde van de gecertificeerde en gecontroleerde kwaliteitsgarantie voor de consument, vormen de beschermde producten ook een belangrijke ondersteuning voor het productiesysteem en de lokale economieën.

 

Beide benamingen beschermen de producten door middel van een territoriale benadering, dat wil zeggen, een geografische omgeving bestaande uit zowel natuurlijk factoren zoals het klimaat en de eigenschappen van de omgeving, als de menselijke factoren, zoals productietechnieken die door de eeuwen zijn doorgegeven, ambachtelijkheid en kennis. Beide aspecten samen maken een uniek en een buiten het productiegebied niet te imiteren product mogelijk.

Beschermde Oorsprongsbenaming BOB

Het keurmerk Beschermde Oorsprongsbenaming (BOB) wordt verleend aan producten waarvan de eigenheid en eigenschappen grotendeels afkomstig zijn van een specifieke geografische omgeving.

 

Om deze erkenning te bemachtigen, moeten alle productiefasen en de verwerking plaatsvinden in het geografisch afgebakende gebied. Bovendien moet het productieproces voldoen aan het productdossier, met betrekking tot het traditionele recept.

Beschermde Geografische Aanduiding BGA

De Beschermde Geografische Aanduiding (BGA) erkent de waarde van een specifieke voedselspecialiteit, geproduceerd in een bepaalde geografische zone, waar bepaalde kwaliteiten, reputatie of een andere eigenschappen aan kunnen worden toegekend.

 

Om deze erkenning te bemachtigen, moet minstens één productiefase of de verwerking plaatsvinden in het afgebakende gebied. Bovendien moet het productieproces voldoen aan het productdossier, met betrekking tot het traditionele recept.