Partnerschap

Slagerijen en vleeswarenproducenten zijn fundamentele bondgenoten van de consortia om de toegevoegde waarde die de BOB- en BGA-keurmerken aan vleeswaren geven onder de aandacht te brengen en uit te leggen aan de consument, en om de verspreiding ervan in Spanje en België te bevorderen. Daarom zijn samenwerkingen tot stand gekomen met de betreffende organisaties, die zijn gekozen omdat ze in de betreffende gebieden zeer goed vertegenwoordigd zijn, maar ook omdat ze voldoende aandacht wijden aan de educatie van de eigen leden.